14062021

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program i program predškole za pedagošku  godinu 2021./2022.
Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 14.6.do 25.6.2021. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari (035/367-231), putem e-mail adrese vrtic@resetari.hr  ili poštom na adresu dječjeg vrtića.

 

Upisi u dječji vrtić 2021/2022 - Redovni program

 

Upisi u dječji vrtić 2021/2022 - Program predškole

02062020

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program i program predškole za pedagošku  godinu 2020./2021.
Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 2.6.do 19.6.2020. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari (035/367-231), putem e-mail adrese vrtic@resetari.hr  ili poštom na adresu dječjeg vrtića.

21052020

S obzirom na to da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo ponovno izdao Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele  i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika  u nastavi, molimo Vas da iste detaljno proučite (nalaze se ispod ove obavijesti) te da se ukoliko još niste, a planirate dovesti svoje dijete u vrtić, prethodno javite putem elektroničke pošte na e-mail  Dječjeg vrtića:  vrtic@resetari.hr ,  e-mail:  Općine Rešetari  opcina-resetari@sb.t-com.hr  ili na telefon  Dječjeg vrtića:  035/367-231 , Općina Rešetari 035/367-296 kako bismo i dalje mogli planirati organizaciju rada prema uputama i preporukama nadležnih službi.

Za sve daljnje obavijesti pozivamo Vas da pratite službene stranice Vrtića  ili Općine Rešetari.

 

Link –upute HZJZ - https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

02042020

DJEČJI VRTIĆ

ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA

MATIJE GUPCA 29

35400 REŠETARI

 

KLASA:601-01/20-01/28

URBROJ: 2178-01/20-01/1

 

U REŠETARIMA, 31.3.2020.

 

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

Obavještavaju   se roditelji/skrbnici djece korisnika programa dječjeg vrtića da se oslobađaju plaćanja cijene programa počevši od 16.3.2020. do okončanja mjera uzrokovanih opasnostima od zaraze koronavirusom COVID-19 kao mjeru pomoći građanima Općine Rešetari zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom.

 

Roditelji imaju obvezu plaćanja 50% iznosa cijene programa kojeg pohađa dijete/djeca za mjesec ožujak ( 2.3.2020.-13.3.2020.). Roditeljima koji su koristili usluge vrtića u periodu od 16.3.2020. pa nadalje račun će se obračunati sukladno vremenskom periodu u kojem su koristili usluge vrtića.

 

Roditeljima koji su već izvršili uplatu punog iznosa za mjesec ožujak preplaćeni dio će se računati i shodno tome umanjiti iznos sljedeće uplate koja će uslijediti po okončanju mjera ili će se eventualno izvršiti povrat preplaćenog iznosa.

 

VAŽNO!

Molimo roditelje da ne dolaze po uplatnice osobno u dječji vrtić. O načinu preuzimanja uplatnica i  plaćanja obavijestit ćemo Vas putem web stranice vrtića ili telefonom.

 

Vrtić i dalje radi po uputama Stožera civilne zaštite Općine Rešetari za djecu čija su oba roditelja zaposlena i  ako nisu u mogućnosti osigurati čuvanje djece na drugi način.

 

Za sve informacije obratite se na telefon 367-231 ili putem mail adrese vrtic@resetari.hr  .

 

Upućujemo Vam srdačne pozdrave sa željom i nadom da se što prije vratimo u naš vrtić, do tada čuvajte se, čuvajte Vašu djecu, ostanite kući i iskoristite ovo vrijeme za druženje s vašim mališanima.

 

Lijep pozdrav,

Ravnateljica Jasminka Kolić

12112019

Mi u vrtiću poučavamo

Program predškole u Dječjem vrtiću „Čarobni svijet u Rešetarima“ usklađen je sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 7-8/91) i s Državnim pedagoškim standardom odgoja i naobrazbe (NN br. 107/14). Program je započeo za ovu školsku godinu 2019/2020 s jučerašnjim danom s planiranim fondom od 250 sati predškolskog odgoja za 45 djece s područja općine Rešetari. Tako će 28 djece pohađati predškolu u Rešetarima u vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 9,30 do 12,30, a 17 djece u područnom vrtiću u Adžamovcima utorkom i četvrtkom od 13,30 do 16,30 sati - rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića u Rešetarima Jasminka Kolić.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegovog cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja u neposrednom okružju. Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem te na taj način uspostaviti temelje za cjeloživotno učenje. Pred polazak u školu vrlo je važno da dijete stekne određene navike za organizirani rad pa je organizacija odgojno-obrazovnog procesa usmjerena prema oblicima djetetovog učenja koji vode u smjeru samostalnog istraživanja, otkrivanja i rješavanja problema te suradnji s drugima.

23072019

Općinsko vijeće Općine Rešetari na 15 sjednici  22. srpnja 2019. godine potvrdilo je imenovanje Jasminke Kolić za novu ravnateljicu općinskog  dječjeg vrtića „Čarobni svijet“  u Rešetarima, jednoglasno.

Razlog novog izbora ravnatelja dječjeg vrtića je iz razloga osobnog traženja dosadašnje ravnateljice  gospođe Irene Savić za sporazumni raskid ugovora  o radu zbog odlaska daljnjeg življenja u Njemačku.

Na natječaj su se inače javile  dvije kandidatkinje od koje je gospođa Kolić jedina ispunjavala  uvjete za ravnatelja.

Načelnik Općine Zlatko Aga zahvalio je dosadašnjoj ravnateljici vrtića Ireni Savić na uspješnom radu i suradnji, te zaželio uspjeh u daljnjem životu, a gospođi Jasminki Kolić poželio svu sreću u radu, a posebno u gradnji novog vrtića  u Rešetarima, kao i skorom otvaranju  uređenog prostora za potrebe vrtića i predškole  u Adžamovcima.

23072019

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA

MATIJE GUPCA 29

35400 REŠETARI

KLASA:601-01/19-01/11

URBROJ:2178-01/19-01/1

 

OBAVIJEST O UPISMA  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

U razdoblju od 6. svibnja do 6. lipnja zaprimljen je 61 zahtjev za upis u vrtić.

U vrtić će biti upisana sva djeca.

Zbog popunjenosti kapaciteta objekta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom  u  novouređenom objektu u   Adžamovcima o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni jer će jedan broj djece polaziti vrtić i program predškole u tim prostorima.

Djeca započinju ostvarivati program  2. rujna 2019. godine.

O rasporedu djece po odgojnim skupinama roditelji će biti obaviješteni na roditeljskom sastanku krajem mjeseca kolovoza.

Za sve nejasnoće možete se obratiti u Dječji vrtić  Čarobni svijet u Rešetarima ili u Općinu Rešetari.