Čarobni svijet u Rešetarima

DJEČJI VRTIĆ

12112019

Mi u vrtiću poučavamo

Program predškole u Dječjem vrtiću „Čarobni svijet u Rešetarima“ usklađen je sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 7-8/91) i s Državnim pedagoškim standardom odgoja i naobrazbe (NN br. 107/14). Program je započeo za ovu školsku godinu 2019/2020 s jučerašnjim danom s planiranim fondom od 250 sati predškolskog odgoja za 45 djece s područja općine Rešetari. Tako će 28 djece pohađati predškolu u Rešetarima u vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 9,30 do 12,30, a 17 djece u područnom vrtiću u Adžamovcima utorkom i četvrtkom od 13,30 do 16,30 sati - rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića u Rešetarima Jasminka Kolić.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegovog cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja u neposrednom okružju. Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem te na taj način uspostaviti temelje za cjeloživotno učenje. Pred polazak u školu vrlo je važno da dijete stekne određene navike za organizirani rad pa je organizacija odgojno-obrazovnog procesa usmjerena prema oblicima djetetovog učenja koji vode u smjeru samostalnog istraživanja, otkrivanja i rješavanja problema te suradnji s drugima.