02062020

Upravno vijeće u Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje javni poziv za upis djece u slijedeći program:

 

PROGRAM PREDŠKOLE

 za djecu rođenu od 1.4.2014. god. do 31.3.2015. godine

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom

predškolskog odgoja na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Program predškole je besplatan i trajati će od 1. listopada 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine.

 

Potrebne obrasce za upis možete preuzeti na web stranici vrtića, web stranici Općine Rešetari ili u vrtiću uz prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 367-231

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

- Preslike osobnih iskaznica roditelja

- Preslika knjižice imunizacije

 

 

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom DOSTAVITI:

 

POŠTOM  NA ADRESU:

Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima

Matije Gupca 29

35403 Rešetari

  

 NA E-MAIL ADRESU ( dokumenti moraju biti vlastoručno potpisani i skenirani):

vrtic@resetari.hr

 

ili u DV Čarobni svijet U Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari uz prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 367-231

Popunjeni zahtjev s dokumentacijom odložiti u kutiju na ulazu u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima.

 Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od  2.6.2020. do 19.6.2020. godine

 

 

DOKUMENTI ZA UPIS