02062020

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. otvoren je u vremenu od 2.6.2020. do 19.6.2020.g. Primaju se prijave za starosnu dob djece od navršene godine dana do polaska u školu.

Za prijavu na natječaj roditelj/skrbnik dužan je priložiti:

 

 • zahtjev za upis djeteta u vrtić
 • ostalu dokumentaciju

 

Potrebne obrasce za upis možete preuzeti na web stranici vrtića, web stranici Općine Rešetari ili u vrtiću uz prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 367-231.

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi te Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima.

 

Prioriteti za upis djece su:

 

 • Djeca roditelja/skrbnika invalida domovinskog rata
 • Djeca samohranih roditelja/skrbnika
 • Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • Djeca u udomiteljskoj obitelji
 • Djeca koja žive s oba zaposlena roditelja/skrbnika
 • Djeca u godini prije polaska u školu
 • Djeca iz obitelji težeg zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, teža bolest u obitelji)
 • Djeca čiji je jedan roditelj/skrbnik zaposlen
 • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

 

 

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom DOSTAVITI

 

POŠTOM  NA ADRESU:

Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima

Matije Gupca 29

35403 Rešetari

 

 NA E-MAIL ADRESU ( dokumenti moraju biti vlastoručno potpisani i skenirani):

vrtic@resetari.hr

 

ili u DV Čarobni svijet U Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari uz prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 367-231

Popunjeni zahtjev s dokumentacijom odložiti u kutiju na ulazu u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima.

 

 

Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta kao i dokumentacije u prilogu.

 

Komisija je dužna u roku od trideset dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić objaviti odluku o rezultatima upisa. Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Vrtića.

 

DOKUMENT ZA UPIS

INICIJALNI UPITNIK