22092020
Dječji vrtić Čarobni svijet Rešetari nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN br. 17/19) ,kojim se prenosi Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.dvcarobnisvijet.hr.   STUPANJ USKLAĐENOSTI Ova internetska stranica je već
1