24052022
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje Obavijest / Javni poziv za upis djece u redovni program dječjeg vrtića i program predškole za pedagošku godinu 2022./2023. Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 24.05. do 07.06.2022. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima,
13052022
Policijski službenici Policijske postaje Nova Gradiška nastavili s preventivnim aktivnostima te su 11. svibnja 2022. godine održali kratka predavanja na temu „Sigurni u prometu“. Preventivna predavanja su održana za svu djecu predškolskog uzrasta u našem dječjem vrtiću. Budući prvašići su na ovaj način upoznali kako se trebaju kretati da bi bili što sigurniji u prometu na cesti. Osim toga, dobili su i niz drugih preporuka za sigurno ponašanje u prometu, a  po
3