12112019

Mi u vrtiću poučavamo

Program predškole u Dječjem vrtiću „Čarobni svijet u Rešetarima“ usklađen je sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 7-8/91) i s Državnim pedagoškim standardom odgoja i naobrazbe (NN br. 107/14). Program je započeo za ovu školsku godinu 2019/2020 s jučerašnjim danom s planiranim fondom od 250 sati predškolskog odgoja za 45 djece s područja općine Rešetari. Tako će 28 djece pohađati predškolu u Rešetarima u vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 9,30 do 12,30, a 17 djece u područnom vrtiću u Adžamovcima utorkom i četvrtkom od 13,30 do 16,30 sati - rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića u Rešetarima Jasminka Kolić.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegovog cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja u neposrednom okružju. Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem te na taj način uspostaviti temelje za cjeloživotno učenje. Pred polazak u školu vrlo je važno da dijete stekne određene navike za organizirani rad pa je organizacija odgojno-obrazovnog procesa usmjerena prema oblicima djetetovog učenja koji vode u smjeru samostalnog istraživanja, otkrivanja i rješavanja problema te suradnji s drugima.

23072019

Općinsko vijeće Općine Rešetari na 15 sjednici  22. srpnja 2019. godine potvrdilo je imenovanje Jasminke Kolić za novu ravnateljicu općinskog  dječjeg vrtića „Čarobni svijet“  u Rešetarima, jednoglasno.

Razlog novog izbora ravnatelja dječjeg vrtića je iz razloga osobnog traženja dosadašnje ravnateljice  gospođe Irene Savić za sporazumni raskid ugovora  o radu zbog odlaska daljnjeg življenja u Njemačku.

Na natječaj su se inače javile  dvije kandidatkinje od koje je gospođa Kolić jedina ispunjavala  uvjete za ravnatelja.

Načelnik Općine Zlatko Aga zahvalio je dosadašnjoj ravnateljici vrtića Ireni Savić na uspješnom radu i suradnji, te zaželio uspjeh u daljnjem životu, a gospođi Jasminki Kolić poželio svu sreću u radu, a posebno u gradnji novog vrtića  u Rešetarima, kao i skorom otvaranju  uređenog prostora za potrebe vrtića i predškole  u Adžamovcima.

23072019

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA

MATIJE GUPCA 29

35400 REŠETARI

KLASA:601-01/19-01/11

URBROJ:2178-01/19-01/1

 

OBAVIJEST O UPISMA  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

U razdoblju od 6. svibnja do 6. lipnja zaprimljen je 61 zahtjev za upis u vrtić.

U vrtić će biti upisana sva djeca.

Zbog popunjenosti kapaciteta objekta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom  u  novouređenom objektu u   Adžamovcima o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni jer će jedan broj djece polaziti vrtić i program predškole u tim prostorima.

Djeca započinju ostvarivati program  2. rujna 2019. godine.

O rasporedu djece po odgojnim skupinama roditelji će biti obaviješteni na roditeljskom sastanku krajem mjeseca kolovoza.

Za sve nejasnoće možete se obratiti u Dječji vrtić  Čarobni svijet u Rešetarima ili u Općinu Rešetari.

23052017

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program i program predškole za pedagošku  godinu 2017./2018.


Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari ili se javiti osobno u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari  ( telefon: 367-231).
Upisi traju od 15. svibnja do 15. lipnja 2017. godine.

 

UPIS U DJEČJI VRTIĆ

 NASTAVAK KORIŠTENJA DJEČJEG VRTIĆA

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 

11062016
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2014./2015.Upute o načinu prijave i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje ili se javiti osobno u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari ( telefon :367-231).Upisi traju od 6. svibnja do 31. svibnja 2014. godine.