14062021
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program za godinu 2021./2022. Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 14.6.do 25.6.2021. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari (035/367-231), putem e-mail adrese
14062021
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u program predškole za pedagošku  godinu 2021./2022. Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 14.6.do 25.6.2021. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari (035/367-231), putem e
14062021
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program i program predškole za pedagošku  godinu 2021./2022. Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 14.6.do 25.6.2021. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari (035
22072020
Na temelju članka 35. (NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 16., 17.,i 39. Statuta Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 9. sjednici održanoj 21.7.2020. donijelo je   ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
02062020
Upravno vijeće u Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje javni poziv za upis djece u slijedeći program:   PROGRAM PREDŠKOLE  za djecu rođenu od 1.4.2014. god. do 31.3.2015. godine   Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u
1