04022020

Ivona Vinter, odgajatelj u dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Kontakt podaci:

telefon: 035/367-231

e-mail: vrtic@resetari.hr

 

UPUTE ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac broj 2

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE Obrazac broj 3

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA Obrazac broj 4