03112021

Dječji vrtić

Čarobni svijet u Rešetarima

Vladimira Nazora 17A, Rešetari

35400 Nova Gradiška

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.10.2021., za radno mjesto:

 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Na određeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 2. studeni 2021. donesena je sljedeća odluka:

M.A., 1993., magistra primarnog obrazovanja, prima se u radni odnos sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) na radno mjesto odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno vrijeme.

 

v.d. ravnatelj

 

Valentina Ivanišević