04022020
Dajana Trkulja, odgajatelj u dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kontakt podaci: telefon: 035/367-231 e-mail: vrtic@resetari.hr  
2