24052022

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje Obavijest / Javni poziv za upis djece u redovni program dječjeg vrtića i program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.
Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari i na web stranici dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 24.05. do 07.06.2022. svakim radnim danom u DV Čarobni svijet u Rešetarima, Vladimira Nazora 17 A, Rešetari (035/367-231) ili poštom na adresu dječjeg vrtića.

 

INICIJALNI UPITNIK 

JAVNI POZIV - OBAVIJEST o upisu djece u program predškole za ped.godinu 2022-2023

JAVNI POZIV - OBAVIJEST o upisu djece u redovni program za ped.godinu 2022-2023

Odluka o upisu djece u dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima - pedagoška godina 2022-2023

Zahtjev za nastavak korištenja usluga

Zahtjev za upis - program predškole

Zahtjev za upis - redovni program - jaslice